Boot Camp Combo

Boot Camp Combo z zakresu umiejętności komunikacji społecznej

Myśl Szybko – Mów Skutecznie® i Prezentuj z Przekonaniem©

To intensywne, 3-4 dniowe szkolenie łączy dwa z naszych najbardziej popularnych warsztatów :

Myśl Szybko – Mów Skutecznie™  Think On Your Feet® (TOYF)
Prezentuj z przekonaniem©  
Speak with Confidence ©.

Najpierw, ucząc się i ćwicząc techniki programu Myśl Szybko – Mów Skutecznie®, będziesz doskonalić umiejętności formułowania jasnego, zwięzłego i mocnego przekazu. Następnie w module Prezentuj z przekonaniem© będziesz miał okazję wykorzystać te umiejętności do stworzenia klarownej prezentacji, która zostanie przez nas nagrana.

Dzięki ćwiczeniom praktycznym wzbogacisz swoją prezentację o nowe elementy, które sprawi, że stanie się ona naprawde ciekawa i przekonująca, a dzięki analizie nagrań wideo i sesjom coachingowym zwiększysz swoje poczucie pewności siebie, a także wypracujesz ciekawszy, porywający  bardziej efektywny styl prezentacji.

Wyniki szkolenia

To intensywne szkolenie skupia się na rozwijaniu 3 umiejętności:

 • wypowiadanie się w sposób jasny i zwięzły oraz formułowanie mocnego przekazu w różnorodnych sytuacjach biznesowych (spotkania, rozmowy telefoniczne, telekonferencje, rozmowy indywidualne),
 • przygotowywanie i wygłaszanie profesjonalnych i ciekawych prezentacji,
 • radzenie sobie z trudnymi sesjami Q&A.

Adresaci szkolenia

Wszyscy, którzy chcą skutecznie rozwinąć umiejętności profesjonalnej komunikacji, w tym przedstawiania klarownych i ciekawych prezentacji.

Program

Przed rozpoczęciem szkoleniach uczestnicy przygotowują prezentację, którą następnie wykorzystują na zajęciach.

Program szkolenia może obejmować takie zagadnienia jak:

 • TOYF
 • strategiczne umiejętności wykorzystywania komunikacji niewerbalnej i kontaktu wzrokowego
 • zaangażowanie audytorium (techniki utrzymywania uwagi słuchaczy)
 • skuteczne wykorzystywanie głosu
 • slajdy
 • stres (identyfikacja symptomów i przyczyn, metody radzenia sobie ze stresem)
 • ćwiczenia (w tym nagrywanie wystąpień)
 • indywidualny feedback/coaching

Liczba uczestników: maksymalnie 12 osób

Czas trwania: 3-4 dni

Język: angielski lub polski

Liczba trenerów: 1 lub 2 trenerów (w zależności od rozmiaru grupy)