Kursy

Prezentacje
i wystąpienia publiczne

Komunikacja
bezpośrednia

Inne możliwości
rozwoju osobistego

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Prezentuj z przekonaniem – Speak with Confidence©

Prezentuj z przekonaniem ma na celu budowanie pewności siebie i zaoferowanie stosowanych przez profesjonalnych mówców narzędzi i technik, jasnego komunikowania swoich pomysłów, przekazywania informacji w interesujący sposób i nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.

Program szkolenia został tak przygotowany, aby w jak najmniejszym stopniu koncentrować się na teorii, a w jak największym na praktyce,

więcej …

Prezentuj z charyzmą – Speak with Charisma©

Zadaniem wielu prezenterów wystąpień biznesowych jest tak przekazywać informacje, żeby wywierały one wpływ na odbiorców, przekonywały, motywowały lub inspirowały słuchaczy.

W proponowanym szkoleniu skupiamy się na rozwoju podstawowych umiejętności, jakie powinni posiadać doświadczeni prezenterzy, którzy chcą rozwijać swoją charyzmę:

  • zaangażowanie i zainteresowanie słuchaczy, nawiązywanie dialogu
  • rozszerzenie skali głosu oraz stosowanie różnorodnych technik emisji
  • zaawansowana i strategiczna komunikacja niewerbalna

więcej …

Storytelling, czyli jak używać narracji

Dzięki naszym warsztatom nauczysz się, jak tworzyć dobrze zbudowane historie, wywierające silny wpływ na słuchaczy.

Na szczęście nie jest to trudne. Wykorzystując historie z własnego życia w świecie biznesu, stworzysz opowiadania, które pomogą Ci dodać wyrazistości, podzielić się ważnymi przeżyciami i doświadczeniami, a także wyjaśnić trudne zagadnienia, czy wzmocnić kluczowe informacje.

więcej …

E-mix: Sztuka Prezentacji©

Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych, które łączy e-learning z tradycyjną formą nauki, umożliwiając doskonalenie umiejętności w bardzo krótkim czasie pod czujnym okiem doświadczonych trenerów.

Uczestnicy szkolenia przy wsparciu trenerów wykonują ćwiczenia online, a następnie biorą udział w intensywnych zajęciach z prowadzącym.

więcej …

Myśl Szybko – Mów Skutecznie – Think on Your Feet®

TOYF® to praktyczne i intensywne szkolenie, którego celem jest nauczyć uczestników mówić jasno i zwięźle oraz formułować mocny przekaz.
W ramach programu szkolenia omawiamy, jak nadać wypowiedzi strukturę, aby była zrozumiała i przekonująca oraz jak wyjaśniać znaczenie skomplikowanych informacji. Ucząc się nowych sposobów myślenia i mówienia oraz ćwicząc je, udoskonalisz własne umiejętności skutecznego prezentowania informacji.

więcej …

Boot Camp Combo z zakresu umiejętności komunikacji społecznej

To intensywne, 3-4 dniowe szkolenie łączy dwa z naszych najbardziej popularnych warsztatów :

  • Myśl Szybko – Mów Skutecznie™
  • Prezentuj z przekonaniem©.

Najpierw, ucząc się technik Myśl Szybko – Mów Skutecznie i ćwicząc je, będziesz doskonalić umiejętności formułowania jasnego, zwięzłego i mocnego przekazu. Następnie w module Prezentuj z przekonaniem© będziesz miał okazję wykorzystać te umiejętności, tworząc od początku klarowną prezentację i nagrywając swoje wystąpienie.

więcej …

Prezentowanie po angielsku: Yes, You Can!

Kurs rozwija umiejętności konieczne do występowania po angielsku przed międzynarodowym audytorium z większą pewnością siebie.

Szkolenie jest podzielone na moduły poświęcone technikom i stylom prezentacji, praktycznym ćwiczeniom oraz pracy nad słownictwem i wyrażeniami wykorzystywanymi zwykle w wystąpieniach.

więcej …

Jak przygotować prezentację?

Na tym kursie będziesz pracować nad sposobami opracowania tematu prezentacji, zbieraniem informacji, umiejętnością zawężania tematu do kluczowych zagadnień, użyciem prawidłowej struktury, spisaniem wystąpienia w formie slajdów i umiejętnością zaciekawienia audytorium przedstawianą treścią.

więcej …

Wystąpienia publiczne przed dużym audytorium – Speak Big©

Speak Big ma za zadanie pomóc mówcom wypaść jak najlepiej podczas wystąpień przed dużym audytorium, a także wydobyć i stosować indywidualne, naturalne atuty, co zapewni autentyczność na scenie. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i poznają techniki pomagające jasno przekazywać informacje i czynić to w atrakcyjny i ciekawy sposób.
Uczestnicy poznają również wskazówki i metody komunikowania się i wchodzenia w interakcje ze słuchaczami niezależnie od liczebności audytorium.

more …

Twój głos jest najważniejszy – Mastering Your Voice

To szkolenie pomoże wszystkim, którzy często przemawiają przed audytorium – nauczycielom, osobom prowadzącym szkolenia czy tym, którzy prowadzą ważne rozmowy przez telefon.
W zależności od Twoich potrzeb nauczyciel emisji głosu/profesjonalny aktor będzie pracować nad zakresem skali Twojego głosu, intonacją, emfazą, pauzami, głębokim oddychaniem czy też innymi aspektami związanymi z głosem. Dzięki temu będziesz mógł lepiej korzystać z własnego głosu w komunikacji i przekazywaniu kluczowych informacji.
więcej …

Komunikacja bezpośrednia w zespole

Myśl Szybko – Mów Skutecznie – Think on Your Feet®

TOYF® to praktyczne i intensywne szkolenie, którego celem jest nauczyć uczestników mówić jasno i zwięźle oraz formułować mocny przekaz.

W ramach programu szkolenia omawiamy, jak nadać wypowiedzi strukturę, aby była zrozumiała i przekonująca oraz jak wyjaśniać znaczenie skomplikowanych informacji. Ucząc się nowych sposobów myślenia i mówienia oraz ćwicząc je, udoskonalisz własne umiejętności skutecznego prezentowania informacji. Dzięki szkoleniu komunikowane przez Ciebie treści będą bardziej zwięzłe i logiczne, a argumenty bardziej przekonujące.

więcej …

BBR®, czyli lepsze relacje biznesowe: budowanie zaufania

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych umiejętności w zakresie budowania lepszych relacji biznesowych, w tym autopercepcję, znaczenie pierwszego wrażenia, pozytywne rozmowy, wychodzenie z pułapek myślenia silosowego, silny przekaz/wywieranie wpływu, poprawę konkretnych relacji, skoncentrowanie się na tworzeniu wartości oraz bardziej dogłębne zapoznanie się z rzeczywistymi potrzebami partnerów.
więcej …

Myers-Briggs (MBTI) – Szkolenie w oparciu o test psychologiczny

Szkolenie bazuje na określeniu wskaźnika MBTI (Test Myers-Briggs) służącego do zdefiniowania typu osobowości (etap I). MBTI to narzędzie psychologiczne, które pomaga poznać osobiste preferencje: w jaki sposób tworzę relacje z innymi, jak się komunikuję, jak przyjmuję informacje, podejmuję decyzje i organizuję swoją pracę. Jest to najbardziej popularne i szeroko stosowane narzędzie tego rodzaju, opiera się na typach osobowości zidentyfikowanych przez psychologa Karla Junga.

więcej …

Umiejętność wywierania wpływu na innych

Aby skutecznie wpływać na innych ludzi, należy posiadać różnorodne umiejętności komunikacyjne, między innymi rozumieć styl danej osoby i znać jej stanowisko, umieć budować relacje i przedstawiać swój punkt widzenia w taki sposób, żeby inni chętnie słuchali.

Na szkoleniu uczestnicy poznają narzędzia, dzięki którym będą potrafili skuteczniej wpływać na innych, a także sprawiać, aby stosunki międzyludzkie stały się bardziej pozytywne i efektywne.

więcej …

Inne możliwości rozwoju osobistego

Zaangażowanie w pracy: Spark Engagement Index®

 

Celem szkolenia jest odkrycie prawdziwego charakteru pracy z pasją i zaangażowaniem oraz omówienie dwóch głównych czynników, jakie są konieczne do stworzenia, wyzwolenia albo też utrzymania tego wyjątkowego doświadczenia w pracy.

Na szkoleniu, które przygotowaliśmy w oparciu o badania przeprowadzane w ciągu ostatnich 20 lat, uczestnicy koncentrują się na tym, co jest dla nich najważniejsze i co muszą zrobić, żeby rozwijać się w pracy i wpływać na nią.

więcej…

Psychologia pozytywna

W trakcie szkolenia pokażemy, jak stosować najlepsze praktyki psychologii pozytywnej, aby zwiększyć nasze poczucie szczęścia i polepszyć samopoczucie.

Będziemy pracować nad wykorzystaniem naszych mocnych stron, rozwijaniem pozytywnych postaw, wyrabianiem nawyków, które wzmacniają motywację oraz nad technikami radzenia sobie z destruktywnymi zachowaniami w miejscu pracy.

więcej …