MARKO SOLTYS – Klos Training

MARKO SOLTYS

Zainteresowania Marko koncentrują się wokół rozwoju organizacji i zasobów ludzkich, a szczególny nacisk kładzie na aspekty związane z przywództwem, komunikacją i etyką.

 

Studia w zakresie Prawa, Handlu i Zarządzania Zasobami Ludzkimi stanowiły odskocznię dla wieloletniego doświadczenia Marko w międzynarodowym biznesie. Jako trener Marko charakteryzuje się dużą wyrozumiałością i potrafi dostarczyć program, który jest dostosowany do potrzeb indywidualnych uczestników, a jednocześnie pozwoli na rozwój całej grupy.