Myśl Szybko – Mów Skutecznie®

Czy chciałbyś lepiej się komunikować i doskonale radzić sobie jako lider w trudnych do przewidzenia sytuacjach podczas spotkań czy dyskusji biznesowych, sesji Q&A, prezentowania ofert handlowych, telekonferencji czy wystąpień publicznych?

Szkolenie Think on Your Feet może okazać się pomocne nie tylko w tych okolicznościach.

TOYF to praktyczne i intensywne szkolenie, którego celem jest nauczyć uczestników mówić jasno i zwięźle oraz formułować mocny przekaz.

W ramach programu szkolenia omawiamy, jak nadać wypowiedzi strukturę, aby była zrozumiała i przekonująca oraz jak wyjaśniać znaczenie skomplikowanych informacji. Ucząc się nowych sposobów myślenia i mówienia oraz ćwicząc je, udoskonalisz własne umiejętności skutecznego prezentowania informacji. Dzięki szkoleniu komunikowane przez Ciebie treści będą bardziej zwięzłe i logiczne, a argumenty bardziej przekonujące. Odpowiadając na konkretne potrzeby swoich słuchaczy, na pewno zjednasz sobie ich przychylność.

W czasie dwóch dni intensywnego szkolenia będziesz miał wiele okazji do ćwiczenia udzielania jasnych odpowiedzi na pytania, unikając zalewania słuchaczy informacjami, a także  formułowania mocnego przekazu ilustrując informacje za pomocą zapadających w pamięć przykładów.

Nauczysz się pozytywnie radzić sobie z ewentualnymi krytycznymi uwagami nie zawsze przychylnego audytorium, celnie ripostować oraz nawiązywać do wypowiedzi innych osób.

TOYF® to najlepsze narzędzie, aby  wzmocnić swoje umiejętności w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych, z jakimi musisz się mierzyć.

Korzyści dla uczestników

 • Jasne i zwięzłe przekazywanie informacji, aby efektywniej się komunikować.
 • Nauczenie się, jak komunikować własne pomysły, rozwiązania, nowe propozycje biznesowe, oferty sprzedażowe, aby zostały zauważone i aby wzięto je pod rozwagę w procesie podejmowania decyzji oraz zaakceptowano.
 • Zdobycie umiejętności prostego przedstawiania zawiłych informacji, eliminowania nadmiernych danych i szczegółów oraz unikania zbędnych dygresji, aby dyskusja nie odbiegała od wyznaczonego tematu.
 • Lepsze radzenie sobie z trudnymi pytaniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do profesjonalistów, którzy codziennie przekazują innym ważne i zawiłe informacje, do menedżerów i wyższej kadry kierowniczej, prawników, specjalistów technicznych, zespołów marketingowych i sprzedażowych, księgowych i innych specjalistów. Treści przekazywane podczas szkolenia są przydatne także dla tych, którzy współpracują z mediami czy na żywo odpowiadają na pytania przed publicznością.

Program szkolenia

 • Mówienie z przejrzystością, zwięzłością i skutecznością (Clarity, Brevity and Impact®)
 • Nadawanie wypowiedzi struktury
 • Upraszczanie skomplikowanych informacji
 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami
 • Interakcje ze słuchaczami
 • Umacnianie danego stanowiska lub zmiana czyjegoś zdania
 • Trzymanie się głównych przekazów w dyskusji
 • Ekspresowe prezentacje ofertowe/„sprzedaż w windzie” (tzw. „elevator pitch”)

Liczba uczestników: 12 (na życzenie  także większe)

Czas trwania: 2 dni

Język: polski lub angielski

Liczba trenerów: 1 (w przypadków większych grup co najmniej dwóch)