Prezentowanie po angielsku: Yes, You Can!™

Jeśli posiadasz dobrą znajomość języka angielskiego, ale brakuje ci lekkości i komfortu podczas wypowiadania się, to szkolenie jest dla ciebie.

Wyposaża ono uczestników w narzędzia i rozwija umiejętności konieczne do występowania po angielsku przed międzynarodowym audytorium z większą pewnością siebie.

Program zawiera podstawy dotyczące samej sztuki prezentowania przed publicznością, ale przede wszystkim skupia się na ćwiczeniu przemawiania po angielsku, wykorzystując materiały przygotowane specjalnie w tym celu.

Szkolenie jest podzielone na moduły poświęcone technikom i stylom prezentacji, praktycznym ćwiczeniom oraz pracy nad słownictwem i wyrażeniami wykorzystywanymi zwykle w wystąpieniach.

Ćwiczenia praktyczne odbywają się w ramach krótkich, intensywnych sesji prowadzonych przez dwóch trenerów. Wszyscy uczestnicy mają wiele okazji do doskonalenia nowych umiejętności. Istnieje również możliwość podzielenia grupy według poziomów zaawansowania. Chcąc stworzyć uczestnikom warunki jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych sytuacji życiowych, nagrywamy ich wystąpienia i omawiamy je, udzielając konkretnych informacji zwrotnych. Dzięki analizie nagrań wideo, sam będziesz mógł zobaczyć, jakie zrobiłeś postępy.

Korzyści dla uczestników

  • Lepiej rozwinięte umiejętności przemawiania przed audytorium w języku angielskim. Przekazywanie treści w bardziej czytelny sposób i z większą pewnością siebie.
  • Mniejszy stres i większa ekspresja lepiej zharmonizowana z twoim naturalnym zachowaniem i stylem, kiedy przemawiasz w języku ojczystym.
  • Wzmocnienie umiejętności przywódczych i zarządczych w czasie skutecznego przekazywania kluczowych zagadnień biznesowych międzynarodowemu/anglojęzycznemu audytorium.
  • Płynny i naturalny sposób prezentowania po angielsku.
  • Szczegółowe informacje zwrotne oraz wskazanie obszarów do dalszego rozwoju.

Adresaci szkolenia

Każdy, kto musi występować publicznie, zwłaszcza przed międzynarodowym audytorium, posługując się językiem angielskim. Niezbędna jest dobra wyjściowa znajomość języka angielskiego. Doświadczenie w przemawianiu w języku ojczystym będzie pomocne.

Program

Podstawowy zakres programu obejmuje:

  • zadania przed szkoleniem (kwestionariusz i przygotowanie prezentacji)
  • podstawy prezentowania po angielsku
  • typowe zwroty używane w czasie prezentacji
  • komunikacja niewerbalna
  • skuteczne posługiwanie się głosem po angielsku
  • sposoby rozpoczynania i kończenia prezentacji
  • radzenie sobie z trudnymi pytaniami
  • angażowanie słuchaczy
  • korzystanie z pomocy wizualnych
  • radzenie sobie ze stresem
  • •nagrywanie wystąpień
  • szczegółowe informacje zwrotne od dwóch trenerów – native speakerów

Liczba uczestników: maks. 12