Prezentuj z charyzmą™

Zadaniem wielu prezenterów wystąpień biznesowych jest tak przekazywać informacje, żeby wywierały one wpływ na odbiorców, przekonywały, motywowały lub inspirowały słuchaczy. W szczególności jest to ważne w przypadku mówców będących liderami, albo też tych, którzy pretendują do takiej pozycji. Aby wyróżniać się, być zauważanym i wpływać na innych, umiejętności dynamicznego przemawiania przed publicznością są koniecznością.

W proponowanym szkoleniu skupiamy się na rozwoju podstawowych umiejętności, jakie powinni posiadać doświadczeni prezenterzy, którzy chcą rozwijać swoją charyzmę:

  • zaangażowanie i zainteresowanie słuchaczy, nawiązywanie dialogu
  • rozszerzenie skali głosu oraz stosowanie różnorodnych technik emisji
  • zaawansowana i strategiczna komunikacja niewerbalna

Program szkolenia Prezentuj z charyzmą jest dostosowany do potrzeb uczestników, „szyty na miarę”, można go  uzupełniać o dodatkowe doprecyzowane aspekty, takie jak opowiadanie historii, korzystanie z obrazów, metafor i powtórzeń, radzenie sobie z trudnymi pytaniami, czy techniki przekonywania/motywowania/inspiracji.

Z uwagi na fakt, że grupy są małe, dwóch trenerów/coachów może każdemu z uczestników poświęcić dużo uwagi, dostrzec i wzmocnić indywidualny styl oraz  mocne strony, a także wskazać obszary, które wymagają doskonalenia. Na przykład w niektórych ćwiczeniach każdemu uczestnikowi wyznacza się indywidualne cele dotyczące postaw i zachowań, które ten uczestnik realizuje, wykorzystując poszczególne techniki – ćwiczenia można kilka razy powtarzać. Dzięki wyczerpującej informacji zwrotnej przekazywanej przez trenera/coacha każdy uczestnik rozwija się i udoskonala w poszczególnych obszarach.

Uczestnicy szkolenia analizują również nagrania znakomitych mówców i obserwują, jak stosować zaawansowane techniki, których nauczyli się w czasie szkolenia.

Korzyści dla uczestników

  • Przekazywanie informacji z większą mocą i charyzmą,  wypracowanie stylu umożliwiającego wywieranie wpływu na słuchaczy oraz dużego wrażenia na odbiorcach przekazu.
  • Zharmonizowanie sposobu przekazu w celu przekonywania, motywowania lub inspirowania słuchaczy.
  • Stworzenie własnego, zindywidualizowanego stylu przemawiania z uwzględnieniem swoich mocnych stron oraz potrzeb.
  • Praca nad obszarami, w których konieczny jest rozwój oraz tymi, które wymagają poprawy umiejętności.
  • Zindywidualizowany feedback oraz uzyskanie wsparcia od doświadczonego trenera /coacha.

Adresaci szkolenia

Doświadczeni prezenterzy, którzy posiadają solidne podstawy w zakresie umiejętności komunikacji podczas wystąpień publicznych. Szkolenie jest skierowane do osób na stanowiskach kierowniczych, które muszą wywierać wpływ na innych, albo do tych, którzy mają zająć takie stanowiska i chcą, aby inni postrzegali ich bardziej wyraziście.

Liczba uczestników: maksymalnie 8 osób

Czas trwania: 2 dni

Język: angielski lub polski

Szkolenie prowadzi 2 trenerów