Kursy

Prezentowanie i wystąpienie publiczne

Komunikacja w zespole w cztery oczy

Inne sposoby aby się rozwijać

Szkolenia online

Nasz świat dramatycznie się zmienia, a działania rozwojowe i szkolenia też. W dodatku do stacjonarnych wersji, oferujemy następujące kursy w trybie online:

 

Prezentuj Online™
Prezentuj z przekonaniem™
The Case Maker™
Myśl szybko – mów skutecznie®
Storytelling, czyli jak używać narracji™

Prezentowanie i wystąpienia publiczne

Prezentuj z przekonaniem™

Prezentuj z przekonaniem™ ma na celu budowanie pewności siebie i przekazywanie stosowanych przez profesjonalnych mówców narzędzi i technik. Tym samym daje podstawy do jasnego komunikowania ważnych przekazów, przedstawiana informacji w interesujący sposób i nawiązywania mocnego kontaktu ze słuchaczami. Program szkolenia został tak przygotowany, aby w jak najmniejszym stopniu koncentrować się na teorii, a w jak największym na praktyce.

więcej …

Prezentuj Online™

Komunikowanie swoich pomysłów online stało się koniecznością biznesową. Spójrzmy prawdzie w oczy, utrzymanie uwagi ludzi w wirtualnych warunkach to wyzwanie. Dowiedz się jak prowadzić angażujące prezentacje, wygodnie i skutecznie, dzięki naszemu kursowi zdalnemu Prezentuj Online™.

więcej …

Prezentuj z charyzmą™

Zadaniem wielu prezenterów wystąpień biznesowych jest tak przekazywać informacje, żeby wywierały one wpływ na odbiorców, przekonywały, motywowały lub inspirowały słuchaczy. W Prezentuj z charyzmą™ skupiamy się na rozwoju umiejętności, jakie powinni posiadać doświadczeni prezenterzy:

  •  zaangażowanie i zainteresowanie słuchaczy, nawiązywanie dialogu,
  •  rozszerzenie skali głosu oraz stosowanie różnorodnych technik emisji,
  • zaawansowana i strategiczna komunikacja niewerbalna.

więcej …

Storytelling, czyli jak używać narracji™

Dzięki naszym warsztatom nauczysz się, jak tworzyć dobrze zbudowane historie, wywierające silny wpływ na słuchaczy. Na szczęście nie jest to trudne. Wykorzystując historie z własnego życia w świecie biznesu, stworzysz przekazy, które pomogą dodać wyrazistości, podzielić się ważnymi przeżyciami i doświadczeniami, a także wyjaśnić trudne zagadnienia, czy wzmocnić kluczowe informacje.

więcej …

Myśl szybko – mów skutecznie®

TOYF® to praktyczne i intensywne szkolenie, którego celem jest nauczyć uczestników na co dzień mówić z klarownością, zwięzłością i skutecznością (Clarity, Brevity, Impact®). W ramach szkolenia omawiamy, jak nadać wypowiedziom strukturę, aby były zrozumiałe i przekonujące oraz jak wyjaśniać skomplikowane informacje. Ucząc się nowych sposobów myślenia i mówienia oraz ćwicząc je, udoskonalisz umiejętności skutecznego przedstawiania bieżących informacji, nawet gdy są trudne czy zawiłe.

więcej …

Prezentowanie po angielsku: Yes, You Can!

Kurs rozwija umiejętności konieczne do występowania po angielsku przed międzynarodowym audytorium z większą pewnością siebie. Szkolenie jest podzielone na moduły poświęcone technikom i stylom prezentacji, praktycznym ćwiczeniom oraz pracy nad słownictwem i wyrażeniami wykorzystywanymi zwykle w wystąpieniach.

więcej …

Wystąpienia publiczne przed dużym audytorium™

Speak Big pomaga mówcom wypaść jak najlepiej podczas wystąpień przed dużym audytorium, a także wydobyć i stosować indywidualne, naturalne atuty, co zapewni autentyczność na scenie i większych przestrzeniach. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i poznają techniki pomagające jasno przekazywać informacje i czynić to w atrakcyjny i ciekawy sposób. Uczestnicy poznają również wskazówki i metody komunikowania się i wchodzenia w interakcje ze słuchaczami niezależnie od liczebności audytorium.

więcej …

Jak przygotować prezentację?

Na tym kursie będziesz pracować nad sposobami opracowania tematu prezentacji, zbieraniem informacji, umiejętnością zawężania tematu do kluczowych zagadnień, użyciem prawidłowej struktury, spisaniem wystąpienia i zaciekawieniiem audytorium przedstawianą treścią.

więcej …

Twój głos jest najważniejszy™

To szkolenie pomoże wszystkim, którzy często przemawiają przed audytorium – nauczycielom, osobom prowadzącym szkolenia czy tym, którzy prowadzą ważne rozmowy przez telefon. W zależności od Twoich potrzeb nauczyciel emisji głosu/profesjonalny aktor będzie pracować nad zakresem skali głosu, intonacją, emfazą, pauzami, głębokim oddychaniem czy też innymi aspektami głosu. Dzięki temu będziesz mógł lepiej korzystać z własnego głosu w komunikacji i przekazywaniu kluczowych informacji.

więcej …

Boot Camp Combo z komunikacji

To intensywne, 3-4 dniowe szkolenie łączy dwa z naszych najbardziej popularnych warsztatów Myśl Szybko – Mów Skutecznie™ i Prezentuj z przekonaniem™.

więcej …

Komunikacja w zespole czy w cztery oczy oczy

Myśl szybko – mów skutecznie®

TOYF® to praktyczne i intensywne szkolenie, którego celem jest nauczyć uczestników na co dzień mówić z klarownością, zwięzłością i skutecznością (Clarity, Brevity, Impact®). W ramach szkolenia omawiamy, jak nadać wypowiedziom strukturę, aby były zrozumiałe i przekonujące oraz jak wyjaśniać skomplikowane informacje. Ucząc się nowych sposobów myślenia i mówienia oraz ćwicząc je, udoskonalisz umiejętności skutecznego przedstawiania bieżących informacji, nawet gdy są trudne czy zawiłe.

więcej …

collaborate | lepsze relacje biznesowe|budowanie zaufania

Program szkolenia obejmuje poprawę relacji biznesowych, w tym autopercepcję, pierwsze wrażenie, dogłębne zapoznanie się z rzeczywistymi potrzebami partnerów, wychodzenie z pułapek myśleniowych, silny przekaz/wywieranie wpływu, pracę nad konkretnymi relacjami, oraz skoncentrowanie się na tworzeniu wartości.
więcej …

Emocjonalne Judo®

To szkolenie podnosi intelegencję emocjonalną i zapewnia narzędzia do trudnych rozmów i radzenia sobie z odpychaniem lub podstępnymi taktykami, takimi jak wymówki, poczucie winy, manipulacja, opór lub bierna agresja. W rezultacie poczujesz się pewniej i bardziej komfortowo w obliczu trudnej rozmowy.

więcej …

Myers-Briggs (MBTI) – szkolenie w oparciu o test psychologiczny

MBTI bazuje na teście Myers-Briggs służącym do zdefiniowania typu osobowości. MBTI pomaga poznać osobiste preferencje: w jaki sposób dana osoba tworzy relacje z innymi, jak się komunikuje, jak przyjmuje informacje, podejmuje decyzje i organizuje swoją pracę. Jest to najbardziej popularne i szeroko stosowane narzędzie tego rodzaju, opiera się na typach osobowości zidentyfikowanych przez psychologa Karla Junga.

więcej …

The Case Maker™

Jasno sprecyzowane, przekonująco podane propozycje oszczędzają czas i stwarzają przestrzeń dla nowych możliwości. TCM pokazuje jak tworzyć ramy dla dyskusji (framing), jak budować logiczne uzasadnienie, i jak skutecznie zainteresować innych swoim tematem.

więcej …

Leading Out of Drama® – Przywództwo bez dramatu

Konflikty zabierają nam sporo czasu, obniżają efektywność spotkań i zakłócają relacje. LOD® wyposaży cię w konkretne strategie, które pozwolą przekształcać destruktywną siłę konfliktu w energię, która buduje – każdego dnia i w każdej interakcji. Zamiast unikać konfliktów, będziesz radzić sobie z nimi odpowiedzialnie i ze współczuciem.
więcej …

Inne super sposoby aby się rozwijać

Spark Engagement Index®: zaangażowanie w pracy

Celem szkolenia jest odkrycie prawdziwego charakteru pracy z pasją i zaangażowaniem oraz omówienie dwóch głównych czynników, jakie są konieczne do stworzenia, wyzwolenia albo też utrzymania tego wyjątkowego doświadczenia w pracy. Na szkoleniu uczestnicy koncentrują się na tym, co jest dla nich najważniejsze i co muszą zrobić, żeby rozwijać się w pracy i wpływać na nią.

więcej …

Psychologia pozytywna

W trakcie szkolenia pokażemy, jak stosować najlepsze praktyki psychologii pozytywnej, aby zwiększyć nasze poczucie szczęścia i polepszyć samopoczucie.
Będziemy pracować nad wykorzystaniem naszych mocnych stron, rozwijaniem pozytywnych postaw, wyrabianiem nawyków, które wzmacniają motywację oraz nad technikami radzenia sobie z destruktywnymi zachowaniami w miejscu pracy.

więcej …