Leading out of Drama®

Leading out of Drama® – Przywództwo bez dramatu

Zbyt wielu z nas dręczą bezproduktywne spotkania, trudne rozmowy, pasywno-agresywne zachowania i napięte relacje. Takie konflikty, czy dramaty, są częścią codziennego życia, ale jest sposób na to, aby uczynić go pozytywnym dla nas.

Zbudowany na zasadach Współczującej Odpowiedzialności (Compassionate Accountability), Leading Out of Drama® pomaga przekształcić destruktywną siłę konfliktu w energię, która buduje – każdego dnia i w każdej interakcji. Wykorzystując swoje umiejętności, uczestnicy będą w stanie radzić sobie z konfliktem w sposób bezpośredni i oparty na współczuciu, a także doświadczą wielu/niezliczonych korzyści płynących z efektywnej komunikacji w trudnych sytuacjach.

Kurs, zawierający poufne narzędzie diagnostyczne dla każdego uczestnika, wyposaża w praktyczny model i strategie rozpoznawania niezdrowego konfliktu i reagowania na niego w odpowiedzialny, pełen współczucia sposób. Kurs obejmuje również ćwiczenia praktyczne, indywidualne informacje zwrotne od trenera oraz poufne narzędzie oceny pewności siebie w porównaniu do umiejętności danej osoby.

Korzyści

 • Wykrywanie i dekodowanie niezdrowych konfliktów
 • Pozytywne reagowanie na konflikty, w zdrowy i pełen szacunku sposób
 • Przekształcanie konfliktów w znaczące/produktywne/efektywne/budujące interakcje
 • Budowanie relacji opartych na współczuciu i odpowiedzialności
 • Podniesienie morale własnego i innych

Adresaci szkolenia

Menedżerowie i przywódcy/liderzy, którzy potrzebują narzędzi i pozytywnego podejścia do radzenia sobie z konfliktem, trudnymi sytuacjami lub relacjami.

Zawartość
Na warsztat składają się następujące tematy:

 • Współczująca odpowiedzialność
 • Role i zachowania w niezdrowych konfliktach
 • Dobre intencje, niezamierzone konsekwencje
 • Kultura plotkowania i sabotowania
 • Dobry konflikt vs. zły konflikt
 • Cykl współczucia/współodczuwania: 3 zasad
 • Wskaźniki niezdrowych konfliktów
 • Współczucie i osobista odpowiedzialność
 • Formuła i zachowania w konflikcie opartym na współczuciu
 • Zastosowanie w życiu osobistym

Liczba uczestników: maks. 6 osób

Czas trwania: 3 sesje 3-godzinnne

Język: angielski

Szkolenie prowadzi 1 trener