Myers-Briggs Workshop

Myers-Briggs (MBTI) – Szkolenie w oparciu o test psychologiczny

Samoświadomość to podstawa pewności siebie i poczucia komfortu w zakresie komunikacji i interakcji z innymi ludźmi. Zrozumienie, w jaki sposób Twój styl pracy oraz komunikacji determinuje Ciebie oraz Twoje relacje z otoczeniem, może pomóc w zbudowaniu lepszych i bardziej efektywnych relacji.

Szkolenie bazuje na określeniu wskaźnika MBTI (Test Myers-Briggs) służącego do zdefiniowania typu osobowości (etap I). MBTI to narzędzie psychologiczne, które pomaga poznać osobiste preferencje: w jaki sposób tworzę relacje z innymi, jak się komunikuję, jak przyjmuję informacje, podejmuję decyzje i organizuję swoją pracę. Jest to najbardziej popularne i szeroko stosowane narzędzie tego rodzaju, opiera się na typach osobowości zidentyfikowanych przez psychologa Karla Junga.

Przed szkoleniem uczestnicy wypełniają kwestionariusz online. W trakcie szkolenia  poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy poznają, jak ich preferencje psychologiczne determinują ich zachowania, relacje i interakcje z innymi. Uczestnicy dokonują również przeglądu funkcji psychologicznych, na których opiera się metoda MBTI i interpretują wyniki wypełnionego przez nich kwestionariusza.

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie, jak Twoje preferencje wpływają na Twoje relacje i jak determinują sposób, w jaki pracujesz i jak poprzez to oddziałujesz na innych ludzi ze swojego otoczenia.
 • Nauczenie się lepszego komunikowania i współdziałania z innymi, nawet jeżeli mają inne preferencje psychologiczne.
 • Unikanie stresu lub zarządzanie nim.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do wszystkich, którzy chcą poprawić i udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne lub zbudować dobre relacje w pracy. Udział w szkoleniu zapewnia również rozwój kompetencji potrzebnych do pracy zespołowej, zrozumienie relacji z klientami, a także ogólny rozwój, zarówno personalny, jak i zawodowy. Są to umiejętności niezbędne dla młodych liderów.

Przykładowy program szkolenia

 • Postawy wobec świata, źródła stymulacji
 • Sposoby przyjmowania informacji
 • Zajęcia i gry
 • Podejmowanie decyzji
 • Styl życia
 • Interpretacja/wyjaśnianie wyników
 • Funkcje psychologiczne, typy psychologiczne
 • Indywidualne konsultacje z trenerem

Opcje w zależności od potrzeb:

 • Przewidywanie różnic między stylami/współpraca z osobami reprezentującymi inne style
 • Preferowane warunki pracy dla poszczególnych typów
 • Praca z klientami lub współpraca w zespołach
 • Temperament i zachowania przywódcze
 • Wpływ na praktyki zarządcze

Czas trwania: 1 dzień

Język: angielski

Liczba uczestników: maks. 15  osób

Liczba trenerów: 1