Spark Engagement Index

Spark Engagement Index®: Zaangażowanie w pracy

Wiele organizacji i ich pracowników życzyłoby sobie większego zaangażowania i entuzjazmu w pracy, ale nie zawsze wiedzą, jak ten cel osiągnąć.

Nasze interaktywne szkolenie przygotowaliśmy w oparciu o badania przeprowadzane w ciągu ostatnich 20 lat. .Jego celem jest odkrycie prawdziwego charakteru pracy z pasją i zaangażowaniem oraz omówienie dwóch głównych czynników, jakie są konieczne do stworzenia, wyzwolenia albo też utrzymania tego wyjątkowego doświadczenia w pracy.

Na szkoleniu uczestnicy koncentrują się na tym, co jest dla nich najważniejsze i co muszą zrobić, żeby rozwijać się w pracy i wpływać na nią. Na przykład, korzystając z oryginalnych kart do gry, uczestnicy nauczą się jednoznacznie rozpoznawać, które doświadczenia w pracy albo działania wzmacniają pasję i przeanalizują, jakie mają możliwości rozwoju lub utrzymania swojego zaangażowania w wykonywaniu codziennych zadań. Uczestnicy szkolenia nauczą się również rozpoznawać trudniejsze okresy w życiu zawodowym, które uniemożliwiają osiągnięcie pełnego zaangażowania.

W ramach szkolenia każdy uczestnik wypełnia internetowy kwestionariusz samooceny oraz otrzymuje spersonalizowany raport, pozwalający mu zrozumieć, co rozwija – lub blokuje – jego własną pasję. Dodatkowo trener podczas indywidualnej sesji dopasuje zakres szkolenia stosownie do potrzeb konkretnego uczestnika.

Szkolenie jest szczególnie korzystne dla zespołów, które są już ukonstytuowane. Kompilacja ocen online pozwala stworzyć profil zaangażowania całego zespołu. Dzięki temu zespół i jego menadżerowie określą, czego potrzebują, aby stworzyć środowisko budujące większe zaangażowanie.

Po szkoleniu uczestnicy wypełniają przez Internet drugi kwestionariusz, i dzięki temu mogą ocenić, jaki postęp osiągnęli w tworzeniu, utrzymywaniu i wyzwalaniu pasji w pracy.

Korzyści dla uczestników:

 • Identyfikacja konkretnych elementów, które pozwolą poczuć się bardziej zaangażowanym oraz zdefiniowanie praktycznych działań przyczyniających się do zwiększenia zaangażowania w pracy.
 • Znalezienie większego sensu i okazji do rozwoju osobistego w pracy, dzięki czemu zwiększy się twoja efektywność.
 • Zdobycie wiedzy, jak unikać albo radzić sobie z “niezdrowymi” sytuacjami, takimi jak narzekanie czy ociąganie się.
 • Korzyści dla zespołów: zidentyfikowanie obszarów, w których można wypracować lepsze wyniki i pracować skuteczniej jako zespół.
 • Wypracowanie innego nastawienia i zdobycie narzędzi, z których uczestnicy mogą korzystać na co dzień.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych, menadżerów i zespołów. Do tych wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje zaangażowanie w pracę lub utrzymać je na takim samym poziomie.

Program

 • wprowadzenie do tematyki pasji (i co to tak naprawdę jest)
 • kluczowe czynniki zwiększające Spark Engagement Index® (Wskaźnik zaangażowania)
 • co tworzy doświadczenia pasjonującej pracy
 • gra karciana: co powoduje, że pracujesz z pasją i zaangażowaniem
 • twój sposób na zaangażowanie
 • sposoby na trudne okresy w życiu zawodowym i radzenie sobie z barierami: strategie i działania
 • twoje narzędzie diagnostyczne
 • zastosowania i ćwiczenia

Czas trwania szkolenia: półtora dnia lub dwa dni (możliwe są również inne opcje)

Język: angielski

Trener: Laura Klos Sokol

Dla małych i dużych grup