Psychologia pozytywna

Psychologia pozytywna

Zasady psychologii pozytywnej mogą wywierać znaczny wpływ na nasze samopoczucie. Podchodząc do życia pozytywnie, wykorzystując najlepsze praktyki w celu osiągnięcia powodzenia i osobistej efektywności, możemy z większą swobodą i elastycznością mierzyć się z zadaniami, jakie na nas czekają. Psychologia pozytywna podpowiada nam, jak lepiej radzić sobie z największymi przeszkodami na drodze do sukcesu (perfekcjonizm, myślenie negatywne i prokrastynacja) oraz jak sprawić, aby praca była łatwiejsza i przyjemniejsza.

Na szkoleniu pokażemy, jak stosować najlepsze praktyki psychologii pozytywnej, aby zwiększyć nasze poczucie szczęścia i polepszyć samopoczucie. Będziemy pracować nad wykorzystaniem naszych mocnych stron, rozwijaniem pozytywnych postaw, wyrabianiem nawyków, które wzmacniają motywację oraz nad technikami radzenia sobie z destruktywnymi zachowaniami w miejscu pracy. Psychologia pozytywna może okazać się pomocna, jeśli zmagamy się z priorytetyzacją naszych głównych obowiązków zawodowych, staramy się znaleźć równowagę między naszym życiem zawodowym i prywatnym, czy między sprawami wielkiej wagi i mniej istotnymi.

Korzyści dla uczestników:

 • nauka metod zmniejszania wpływu stresu i negatywnej energii
 • wiedza o tym, jak zwiększyć zadowolenie ze swojego życia zawodowego i osobistego
 • wypracowanie nowego podejścia, które w perspektywie długoterminowej zwiększy dobre samopoczucie

Adresaci szkolenia:

Menedżerowie, liderzy zespołów, kierownicy wyższego szczebla, każdy, kto zmaga się ze swoimi obowiązkami oraz chce więcej zadowolenia dla siebie i dla innych.

Program

 • główne ramy psychologii pozytywnej
 • wykorzystywanie własnych mocnych stron
 • postawa w trudnych sytuacjach
 • postrzeganie sukcesów i porażek z właściwej perspektywy
 • redukowanie presji i stresu
 • rozwijanie entuzjazmu i pasji
 • ćwiczenia praktyczne
 • wdrożenie omawianych zagadnień w pracy i życiu osobistym

Liczba uczestników: 8-10 osób

Czas trwania: 1 lub 1½ dnia

Język: tylko angielski

Trener: Laura Klos Sokol