Jak przygotować prezentację

Przygotowanie się do wystąpienia: Jak przygotować prezentację

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak przygotować się do wystąpienia i jak stworzyć przejrzyście sformułowaną i przekonującą prezentację.

Na tym kursie będziesz pracować nad sposobami opracowania tematu prezentacji, zbieraniem informacji, umiejętnością zawężania tematu do kluczowych zagadnień, użyciem prawidłowej struktury, spisaniem wystąpienia w formie slajdów i umiejętnością zaciekawienia audytorium przedstawianą treścią. Najlepsze prezentacje są krótkie i skupiają się na jednym głównym pomyśle, który obudowujesz starannie dobranymi zagadnieniami, argumentami, przykładami i danymi.

Aby przyciągnąć i utrzymać uwagę audytorium, przygotowując prezentację, należy mieć na uwadze potrzeby określonej grupy odbiorców i pamiętać o tym w całym procesie komunikacji. Trener kładzie szczególny nacisk na udzielenie pomocnych wskazówek jak opracować treść prezentacji i jak zwiększyć zaangażowanie audytorium. Wprawdzie w programie szkolenia są pewne aspekty klasycznych umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych, ale nie obejmuje ono w dużym stopniu takie tematy jak korzystanie z programu PowerPoint ani stylu (np. języka ciała).

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do profesjonalistów, menadżerów, specjalistów… krótko mówiąc do każdego, kto musi występować publicznie lub też przygotowuje materiały, które będą prezentowane przed audytorium (przemówienia, prezentacje biznesowe, briefy marketingowe, oświadczenia na konferencje prasowe, prezentacje handlowe).

 

Korzyści dla uczestników

  • zdobycie wiedzy o tym, jak przygotować prezentację na konkretny temat
  • poznanie metod identyfikacji celów i kluczowych punktów
  • zdobycie wiedzy o tym, jak dowiedzieć się więcej o odbiorcach, przed którymi występujesz i jak dopasować się do ich potrzeb
  • wybór odpowiedniej struktury i zapewnienie płynności wypowiedzi
  • uzyskanie skutecznych narzędzi do zastosowania na początku i na końcu wystąpienia
  • zdobycie wiedzy o tym, co zrobić, żeby prezentowany temat był bardziej interesujący dla odbiorców
  • zdobycie wiedzy o tym, jak uprościć slajdy, aby bardziej przyciągały uwagę i jak przygotować notatki pomocne podczas wystąpienia

Program:

Szkolenie składa się z dwóch podstawowych części:

  • Część merytoryczna: określenie tematu wystąpienia, wyznaczenie sobie celów, zdefiniowanie kluczowego przekazu i danych mających potwierdzić jego słuszność (główne argumenty), dokonanie analizy odbiorców. Przygotowanie i dostosowanie argumentów do potrzeb audytorium, tak aby przemawiały za prezentowanymi kluczowymi punktami wystąpienia. Uprzedzanie pytań i/lub głosów sprzeciwu.
  • Jasność wypowiedzi i zaangażowanie słuchaczy: wybór właściwej struktury, tworzenie przejrzystej i zrozumiałej wypowiedzi, przygotowanie jej początku i zakończenia, robienie slajdów, sposoby zaangażowania słuchaczy.

Wersja półtoradniowego szkolenia obejmuje praktyczne ćwiczenia “na sucho” i przekazanie feedbacku, oraz redagowanie notatek przed wystąpieniem.

Program tego szkolenia można połączyć ze szkoleniami z wystąpień publicznych (komunikacja pozawerbalna, emisja głosu, radzenie sobie ze stresem).

Czas trwania szkolenia: 1 dzień lub 1,5 dnia

Liczba uczestników: maks. 12 osób

Język: angielski lub polski