Prezentuj z przekonaniem

Zdolność skutecznego prezentowania informacji z pełnym przekonaniem jest kluczową umiejętnością biznesową. Celem prezentacji jest informowanie, edukacja, aktualizacja, przekonywanie, wyjaśnianie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie nowych pomysłów albo rozwój działalności biznesowej – lista jest długa. Prezentowanie to narzędzie, które może również przyczynić się do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

 

Niestety stres związany z przemawianiem do grupy ludzi może poważnie podważyć pewność siebie każdego mówcy, niezależnie od tego, jak bardzo jest kompetentny i jak dużą wiedzę posiada. Bez pewności siebie mówcy najprawdopodobniej nie uda się przekazać najważniejszych informacji lub też zatraci on główny przekaz. Albo też zwyczajnie zanudzi swoich słuchaczy.

 

Ale wcale nie musi tak być!

Prezentuj z przekonaniem ma na celu budowanie pewności siebie i zaoferowanie stosowanych przez profesjonalnych mówców narzędzi i technik, jasnego komunikowania swoich pomysłów, przekazywania informacji w interesujący sposób i nawiązywania kontaktu ze słuchaczami. Program szkolenia został tak przygotowany, aby w jak najmniejszym stopniu koncentrować się na teorii, a w jak największym na praktyce, dlatego proponujemy dużo ćwiczeń, nagrywanie i częste przekazywanie informacji zwrotnych. Wykwalifikowani trenerzy tworzą w czasie szkolenia przyjemną, bezpieczną i swobodną atmosferę, dzięki czemu uczestnicy czują się komfortowo, eksperymentując i podejmując ryzyko, a wszystko po to, aby mogli rozwijać swoje umiejętności.

Korzyści dla uczestników

 • Zmniejszenie stresu i zwiększenie pewności siebie poprzez rozwijanie własnego autentycznego i naturalnego stylu.
 • Umiejętność wyróżnienia kluczowych informacji z wykorzystaniem różnorodnych profesjonalnych narzędzi i technik.
 • Nawiązanie kontaktu ze słuchaczami poprzez przekazywanie istotnych dla nich  informacji.
 • Przedstawienie tematu prezentacji w interesujący sposób i utrzymanie uwagi słuchaczy.
 • Spersonalizowany feedback i coaching prowadzone przez doświadczonych trenerów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do wszystkich, którzy muszą skutecznie przedstawiać informacje merytoryczne, koncentrować się na potrzebach swoich odbiorców, a ponadto sami muszą utożsamiać się z  przekazywanymi treściami.

Program

Program każdego szkolenia jest dostosowywany do potrzeb konkretnej grupy, elementy podstawowe zasadniczo obejmują:

 • Wprowadzenie (nasze cztery podstawowe zasady prezentowania)
 • Dostrzeganie potrzeb odbiorców i odpowiadanie na nie
 • Komunikację niewerbalną i kontakt wzrokowy
 • Strukturę: elementy gwarantujące przejrzystość
 • Angażowanie słuchaczy
 • Skuteczne posługiwanie się głosem
 • Skuteczne wykorzystywanie slajdów
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Ćwiczenia (w tym 3 ćwiczenia z nagrywaniem prezentacji)
 • Feedback/coaching
 • Indywidualne sesje coachingowe

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Czas trwania: 2 dni

Język: angielski, polski lub dwujęzycznie

Szkolenie prowadzi 2 trenerów (wersja angielska: dwóch native speakerów)