The Case Maker™

W  sferze biznesowej jasno sprecyzowane, przekonująco podane propozycje oszczędzają czas i stwarzają przestrzeń dla nowych możliwości.. Można spotkać osoby, które intuicyjnie wiedzą jak wpłynąć na decyzje swoich współpracowników lub przełożonych. Jednak wiele innych ma problem z przekonywaniem do swoich pomysłów. Efektem są odwlekane decyzje oraz tracone okazje.

The Case Maker™, nasz nowatorski program szkoleniowy, uczy pracowników wszystkich szczebli sztuki  ustrukturyzowanej, perswazyjnej komunikacji. Obejmuje umiejętności  perswazyjnej komunikacji jak:

 • Jasne i przekonujące propozycje
 • Dobrze sformułowane pomysły, idee
 • Kluczowe idee i uzasadnienia dostosowane do odbiorcy

Rezultaty

 • Poprawa efektywności spotkań biznesowych. Pracownicy zaprezentują propozycje w ramach struktury, przejrzyście, oszczędzając czas i nerwy
 • Szybsza i większa aprobata ze strony klientów: Wasi klienci łatwiej zgodzą się na propozycje prezentowanie przez waszych specjalistów i menedżerów
 • Większe zaangażowanie: Klarowna, prosta komunikacja jest kluczowym komponentem produktywnego, satysfakcjonującego środowiska pracy.

Adresaci szkolenia

Dla tych, którzy mają sprzedawać pomysł i  przekonywać .

Program

 • Analizowanie odbiorców
 • Praca ze arkuszami narracyjnymi
 • Ramowanie
 • Wspólne wartości i uzasadnienie propozycji
 • Argumentacja biznesowa
 • Argumentacja własna
 • Ćwiczenia biegłościowe

Liczba uczestników: 16

Czas trwania: 1 dzień

Język: polski lub angielski

Liczba trenerów: 1